Hizmetler - Emisyon Ölçümü

Çevre ve Emisyon izni kapsamında yapılan izin ve teyit ölçümlerinde baca gazı ve emisyon konularında eğitimli ve yetkin personel ile ölçümleriniz gerçekleştirilmekte ve bakanlıkça belirlenmiş olan formatlarda raporlamaları yapılmaktadır.

 

 • Bacagazı (Emisyon) Ölçümü (CO, CO2, O, SO2, NOx, NO, NO2)
 • Bacada Metan Gazı (CH4) Ölçümü
 • Bacada Partikül Madde (Toz) Ölçümü
 • Uçucu Organik Bileşikler (VOC) ve Buhar Tayini
 • Bacada İslilik Analizi
 • Bacada Hız Tayini
 • Gaz Sıcaklığı Tayini
 • Bacagazı Nem Yüzdesi Belirlenmesi
 • Baca Yüksekliklerinin (Abak) Belirlenmesi
 • Kütlesel Debi Hesaplanması
 • Bacada Klor ve Flor (HCl ve HF) Örneklemesi ve Analizi
 • Bacada Ağır Metal Örneklemesi ve Analizi