Hizmetler - İmisyon Ölçümü

Çevre ve Emisyon izni kapsamında hava kalitesi ölçümü yapılması gereken  tesisler için imisyon ve hava kalitesi ölçümleri ve modellemeleri gerçekleştirilerek analiz süreçleri izlenir ve bakanlıkça belirlenmiş formatlarda raporlaması yapılır.

 

  • İmisyon ( Hava Kalitesi ) Ölçümü
  • Havada Asılı Partikül Madde (Toz) Tayini ( PM10)
  • Çöken Toz Ölçümü ve Analizi
  • Pasif Difüzyon Tüpü ile Hava Kalitesi ( imisyon ) Ölçümü
  • Hava Kalitesi Modellemesi