Emisyon Ölçümleri

Çevre ve Emisyon izni kapsamında yapılan izin ve teyit ölçümlerinde baca gazı ve emisyon konularında eğitimli ve yetkin personel ile ölçümleriniz gerçekleştirilmekte ve bakanlıkça belirlenmiş olan formatlarda raporlamaları yapılmaktadır.

İmisyon Ölçümleri

Çevre ve Emisyon izni kapsamında hava kalitesi ölçümleri  yapılması gereken tesislerde, hava kalitesi ölçümleri ve hava kalitesi modellemeleri gerçekleştirilerek analiz süreçleri izlenir ve bakanlıkça belirlenen formatlarda raporlaması yapılır.

Gürültü Ölçümleri

Akustik ve Çevresel gürültü ölçümü konularında eğitimli ve gerekli sertifikasyona sahip ölçüm ekibi ile ölçümleriniz gerçekleştirilmektedir. Tamamlanan ölçümlerin değerlendirme ve raporlaması da yetkili personelce tamamlanarak bakanlıkça belirlenen formatta raporlama işlemi tamamlanır.